Главная » 2009 » Январь » 9 » assmaillahi va sifat 10(mundarija)
assmaillahi va sifat 10(mundarija)
21:17
                                                               
                                                                   الفهرس
2
    
_ المقدمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
    
_ تعريف توحيد الأسماء والصفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
    
_ أهمية توحيد الأسماء والصفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
    
_ ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
    
_ طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
    
_ الأدلة على صحة مذهب السلف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
    
_ قواعد في أسماء الله:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
    
_ القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
    
_ القاعدة الثانية: أسماء الله_ تعالى_ أعلام وأوصاف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
    
_ القاعدة الثالثة: أسماء الله _تعالى_ إن دلت على وصف متعدٍّ تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعدٍّ تضمن أمرين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
    
_ القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله _تعالى_ على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمن، وبالالتزام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
    
_ القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
    
_ القاعدة السادسة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
    
_القاعدة السابعة: أن من أسماء الله _تعالى_ ما يطلق مفرداً       ومقترناً بغيره، ومنها ما لا يطلق إلا مقترناً بمقابله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
    
_ قواعد في صفات الله _تعالى_:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
    
_ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. . . . . . . . . . .
24
    
_ القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
    
_ القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
    
_ القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
    
_ القاعدة الخامسة: الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
    
_ القاعدة السادسة: الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين: عقلية وخبرية. . . . . . . . . .
26
    
_ القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
    
_ القاعدة الثامنة: المضافات إلى الله إن كانت أعياناً فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافاً فهي من صفات الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
    
_ القاعدة التاسعة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
    
_ القاعدة العاشرة: القول في الصفات كالقول في الذات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
    
_ القاعدة الحادية عشرة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة باعتبار. . . . .
28
    
_ القاعدة الثانية عشرة: في العلاقة بين الصفات والذات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
    
_ القاعدة الثالثة عشرة: في علاقة الصفات بعضها ببعض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
    
_ ما ضد توحيد الأسماء والصفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
    
   1_ الإلحاد_تعريفه_أنواعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
    
   2_ التعطيل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
    
   3_ التمثيل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
    
   4_ التكييف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
    
   5_ التفويض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
    
   6_ التحريف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
    
   7_ التأويل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
    
_ الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
    
   1_ الجهمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
    
   2_ المعتزلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
    
   3_ الأشاعرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
    
   4_ الماتريدية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
    
   5_ الممثلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
    
_ حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
_ مسائل أحدثها المتكلمون _الكلمات المجملة_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
   أ_ المقصود بالكلمات المجملة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
   ب_ معنى كونها مجملة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
   ج_ مراد أهل التعطيل من إطلاقها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
   د_ الذي دعاهم إلى ذلك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
   هـ_ هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
    
   و_ طريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
    
_ دراسة موجزة لبعض الكلمات المجملة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
    
   أولاً: الجهة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
    
   ثانياً: الحدّ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
    
   ثالثاً: الأعراض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
    
   رابعاً: الأبعاض، أو الأعضاء، أو الأركان، أو الجوارح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
    
   خامساً: الأغراض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
    
   سادساً: حلول الحوادث  بالله _تعالى_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
    
   سابعاً: التسلسل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
    
_ وقفة حول المجاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
    
   أولاً: تعريف الحقيقة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
    
   ثانياً: تعريف المجاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
    
   ثالثاً: شرح مفردات التعريف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
    
   رابعاً: تطبيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
    
   خامساً: أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من المجاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
    
   سادساً: كيف يُفرق بين الحقيقة والمجاز؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
    
   سابعاً: لم سمي المجاز بهذا الاسم؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
    
   ثامناً: هل كل مجاز له حقيقة، وكل حقيقة لها مجاز؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
    
   تاسعاً: هل الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
    
   عاشراً: اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
    
   حادي عشر: حجة القائلين بمنعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
    
   ثاني عشر: مناقشة مثبتي المجاز لمنكريه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
    
   ثالث عشر: خاتمة الحديث عن المجاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Прикрепления: Rasm 1
Просмотров: 809 | Добавил: iyman@islam | Рейтинг: 0.0/0 |